Om Nolby Alpina

Nolby Alpina bildades 1976 och säsongen 94/95 övertog vi driften från Sundsvalls Kommun av vår hemmabacke Nolbybacken, invigd 1972. 2004 blev klubben ägare till hela anläggningen som än i dag drivs ideellt av våra medlemmar och eldsjälar.

Vi driver idag verksamhet i alla åldrar från ren nybörjarträning i 5-årsåldern till veteran/motionsträning. Alla är välkomna till vår verksamhet!

SPONSORER: